ספרי קודש מומלצים
ספרי הרב שמואל ירושלמי שליט״א:
הספרים הופיעו בשתי סדרות ראשיות. ספרי ״שולחן שמואל״ - ספרי עזר לנבחני הסמכה לרבנות ולדיינות, וספרי ״מעגלי החיים״, המהווים מקור לדברי תורה בהתאם למעגל השנה ומעגל החיים האישי.